Ισόγεια Κατοικία στη Χαλάστρα

75.000
ID Καταχώρησης: Κ 01380
05/04/2019

Description

Το ακίνητο είναι ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 136,24 τ.μ. και αποτελείται από δύο χώρους διαφορετικής ημερομηνίας κατασκευής, οι οποίοι
έχουν συνενωθεί και χρησιμοποιούνται σαν ένας

Contact us