ΑΘΗΝΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΟ, διαθέσιμο μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ID Καταχώρησης: Danos_6126
25/05/2020

Description

Το οικόπεδο βρίσκεται στην Ανθούσα Αττικής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου είναι 8.900 τ.μ. Το οικόπεδο βρίσκεται, επί του παρόντος, εκτός πολεοδομικού σχεδίου και ζώνης ανάπτυξης, αλλά δύναται να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Η επιτρεπόμενη χρήση θα είναι Γενικής Κατοικίας.

Σημείωση: Το ακίνητο είναι διαθέσιμο μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Κατόπιν αιτήματος

Contact us